MILCOM servis a.s. je ryze českou společností, která byla založena v r. 1991. Společnost po svém vzniku zaměřila svoji činnost především na odbornou a poradenskou činnost v potravinářském odvětví, a to nejen s ohledem na nové podmínky soukromého podnikání, ale zejména na přenášení poznatků a harmonizaci našich předpisů a výrobní praxe s mlékařsky vyspělými zeměmi, zejména EU.
Svoji pozornost zaměřila především do oblasti spolupráce s organizacemi potravinářského a mlékárenského průmyslu. Díky zahraničním kontaktům svých pracovníků a jejich odborné kvalifikaci mohla společnost svoji činnost podstatně rozšiřovat, a to nejen do oblasti obchodní, v které získala řadu zastoupení renomovaných zahraničních firem, ale i do oblasti vlastní výroby. Svoji činnost rozšiřuje i do dalších průmyslových oblastí.
Společnost tvoří dva výrobní závody a 3 obchodních, poradenských a správních střediseka. Celkem společnost zaměstnává cca 90 pracovníků.


Nosnými organizačními jednotkami a.s. jsou:
Závod služeb v Brandýse nad Labem poskytuje jak obchodní služby:

 • prodej a dopravu žíravin třídy 8 - kyselina dusičná, sírová a fluorovodík. Přeprava je zajišťována ve speciálních cisternách.
 • dodávky lepidel Jowat

tak výrobní program:

 • Potravinářská výroba je převážně zaměřena na zpracovatelský průmysl (pečívárenství a cukrárenství). Část výroby je určena i pro koncového zákazníka. Jedná se zejména:
  • výroba tukových a čokoládových polev – náplně kakaové, vanilkové, oříškové a ovocné
  • výroba čokoládových hmot - tmavé, mléčné a bílé - mezi výraznou aktivitu patří vývoj a poradenství v oblasti čokolád
  • balení náplní do spotřebitelského obalu

Závod autocisterny - Stará Boleslav vyrábí na zakázku a nabízí:

 • nerezové autocisterny pro přepravu dalších komodit (voda, víno, louhy, kyseliny, odpady atd.)
 • návěsy a přívesy vlastní konstrukce
 • cisterny na vodu a odpady pro letiště atd.
 • potravinářské hadice, čerpadla a technické příslušenství, včetně čistících prostředků pro autocisterny pro svoz mléka
 • nerezové a ocelové nádrže stacionární včetně konstrukcí
 • vyrábí a dodává náhradní díly (rotory čerpadel, atd.)
 • provádí opravy cisteren všech výrobců


Základní účel Střediska kontrola kvality potravin (KKP) je distribuce analytický přístrojů firmy FOSS pro český a slovenský trh. Naší snahou je nabídnout analytická řešení nebo služby, která jsou „šitá“ zákazníkovi na míru, povedou ke snížení finančních a časových nákladů a ke zvýšení kvality surovin a výrobků v potravinářském průmyslu. Svojí odbornou činností se podílí na ziskovosti a prosperitě společnosti.
Středisko nabízí:

 • prodej analytických řešení pro vyhodnocení obsahových složek v surovinách a hotových výrobcích v potravinářském průmyslu, zejména pro kontrolu mléka, vína, masa, obilí, krmiv a dalších
 • zajištění dodávky náhradních dílů, chemikálií, spotřebního materiálu pro analytické přístroje FOSS
 • kompletní servisní služby - instalace a oprava přístrojů, preventivní kontroly, vzdálená servisní podpora,
 • ve spolupráci s VÚM Praha a FOSS akreditovanou laboratoří, dodávky referenčních vzorků a organizaci kruhových testů při vyšetřování obsahových složek mléka a obilí
 • poradenskou činnost v oblasti jakosti syrového kravského mléka a to jak ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a zájmovými a odbornými organizacemi výrobců mléka, tak i prezentacemi na odborných seminářích a publikační činností
 • analytická řešení pro jakostní hodnocení, zpeněžování, zpracování dat od dodavatelů mléka do mlékáren a centrálních laboratoří
 • doprovodné služby – zápůjčka přístrojů, školení, poradenská činnost, e-shop
 • ve spolupráci s fy Gerber Instruments (CH) poskytuje dodávky dalších pomůcek pro laboratoře mlékárenského průmyslu

 

Dalším významným článkem společnosti v oblasti mlékárenství  je Středisko technologie a legislativy,  které je partnerem pro Ministerstvo zemědělství ČR, Českomoravský svaz mlékárenský, Potravinářskou komoru ČR a SZIF při tvorbě a výkladu české potravinářské legislativy. Středisko zajišťuje pro mlékárenské podniky a obchodní společnosti smluvní formou poradenské služby v oblasti stávající platné potravinářské legislativy ČR a legislativy  EU včetně probíhajících změn v této legislativě, zejména při označování obalů mlékárenských výrobků.  
Středisko nabízí a zajišťuje:

 • výklad platné potravinářské legislativy se zaměřením ne mléko a mléčné výrobky
 • vypracování správné textace na obalech mléka a mléčných výrobcích
 • expertní posudky Codexu Alimentarius, Komise pro mléko a mléčné výrobky pro MZe ČR
 • technologické poradenství pro mlékárenskou výrobu, zpracování technologických postupů, THN a jakostních norem
 • technologický servis a dodávky systémových produktů  - tavících solí JOHA a stabilizátorů Bekaplus firmy ICL - BK Giulini, Ladenburg  (SRN)

Středisko obchodních služeb

 • logistický servis pro dodávky tavících solí JOHA firmy BK Giulini (SRN)

Oddělení propagace

 • zajišťuje výstavy, plošnou reklamu, panely, tiskoviny, poutače, reklamní předměty atp.

Oddělení informačních technologií

 • prodej a servis výpočetní techniky, instalace počítačových sítí
 • školení uživatelů výpočetní techniky, zajišťování spotřebního materiálu
 • prodej a podpora ekonomického software SB KOMPLET®